Skocz do zawartości
 • Pomoc psychologiczna przez Internet jest coraz powszechniej preferowana na całym świecie. Z czego wynika fenomen psychoterapii Skype, terapii psychologicznej online?

  Badania potwierdzają, że psychoterapia online jest tak samo skuteczna jak terapia psychologiczna w gabinecie

  Skuteczność psychoterapii, efektywność terapii psychologicznej online została potwierdzona w wielu różnych badaniach prowadzonych przez niezależnych specjalistów. Jedno z takich badań zostało opisane w Journal of Affective Disorders, 2013. Wskaźnik skuteczności był taki sam dla grupy pacjentów leczących depresję w grupie osób spotykających się z terapeutą twarzą w twarz oraz online. Zgromadzono wiele badań dotyczących skuteczności i skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) dla zaburzeń lękowych, w tym zespołu stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, zespołu lęku napadowego, uogólnionego zaburzenia lękowego, społecznego zaburzenia lękowego i specyficznej fobii. Więcej informacji na ten tema można znaleźć w dalszej części tekstu.

  Psychoterapia Skype, psycholog online
   

  Co to w ogóle jest psychoterapia?

  Cytat

  Psychoterapia – stosowanie metod psychologicznych, zwłaszcza opartych o regularny kontakt międzyludzki, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, i może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami, oraz rozwojowi relacji i umiejętności społecznych. Niektóre techniki psychoterapeutyczne są uznane za oparte na dowodach naukowych metody leczenia określonych zaburzeń psychicznych. - Wikipedia

  CBT jest zazwyczaj konceptualizowany jako krótkoterminowe, skoncentrowane na umiejętności leczenie mające na celu zmianę nieprzystosowawczych reakcji emocjonalnych poprzez zmianę myśli, zachowań pacjenta lub obu. Początki CBT można częściowo przypisać teoriom wczesnych badaczy, takich jak BF Skinner i Joseph Wolpe, którzy byli pionierem ruchu terapii behawioralnej w latach 50. XX wieku. Terapia behawioralna zakłada, że zmiany zachowań prowadzą do zmiany emocji i przekonań, takich jak oceny. Od czasu jego wprowadzenia, terapia behawioralna ewoluowała w kierunku psychoterapii kognitywnej, pionierem wczesnej pracy psychologów, takich jak Albert Eilis i Aaron T. Beck.

  Psychoterapia Skype i porady psychologa przez Internet

  W XXI wieku coraz częściej ludzie wykorzystują Internet do kontaktowania się z różnego rodzaju specjalistami. Na konsultację przez Skype można się umówić aktualnie między innymi z: lekarzem medycy (np. lekarzem psychiatrą), psychoterapeutą, psychologiem, dietetykiem, coachem. Wiele ludzi preferuje właśnie takie rozwiązanie, ponieważ nie muszą poświęcać czasu na dojazd i mają większy wybór specjalistów.

  Internetowa poradnia psychologiczna i psycholog za darmo

  Nasza poradnia psychologiczna działa w taki sposób, że oferujemy standardowe sesje psychoterapeutyczne i konsultacje psychologiczne przez Skype, które są płatne. Oprócz tego oferujemy też darmowe porady psychologa za pośrednictwem profesjonalnego forum psychologicznego, które jest dostępne dla każdego. Nasi specjaliści w miarę możliwości udzielają wskazówek, które mogą przynieść ulgę lub skierować do właściwego specjalisty.
   

  poradnia psychologiczna online, psycholog za darmo przez internet, psychoterapia Skype, terapia depresji online, bezpłatna, darmowa
   

  Skuteczna terapia depresji online

  Psychoterapia internetowa nie tylko jest co najmniej równie skuteczna, jak stacjonarna; ma też dodatkowe zalety. Klient ma dostęp do materiałów online, może liczyć na wspierający kontakt z psychologiem niemal każdego dnia, a poza tym może wykonywać różne ćwiczenia i zadania wykorzystując platformę internetową i inne narzędzia dostarczane przez poradnię psychologiczną online. W naszym gabinecie każdy klient w ciągu paru dni po sesji psychoterapeutycznej otrzymuje pisemny raport z przebiegu spotkania. Zawiera on także dalsze analizy i podsumowanie zaleceń oraz dodatkowe refleksje psychologa. Pomoc psychologiczna nie kończy się zatem wraz z końcem sesji – zatacza znacznie szersze kręgi i oddziałuje na klienta w zróżnicowany sposób.

  Co sprawia, że psychoterapia jest skuteczna, pomocna

  Warto zauważy, że nie jest najważniejszy sposób psychoterapii – ani to, czy odbywa się ona stacjonarnie czy online, ani nurt terapeutyczny w jakim pracuje psycholog, psychoterapeuta. Najważniejsze, by specjalista i klient złapali dobry kontakt, by nawiązali nić porozumienia. Jeżeli wytworzy się między nimi dobra relacja terapeutyczna szanse na powodzenie terapii są większe. Kolejnym ważnym czynnikiem jest moment, w którym pacjent się zgłasza oraz rodzaj jego problemu. W zależności od rodzaju dolegliwości i jego nasilenia oraz trudności współwystępujących efektywność terapii może być większa lub mniej obiecująca.

  Psychoterapia poznawczo-behawioralna odnosi się do krótkoterminowego, opartego na umiejętnościach podejścia terapeutycznego, które koncentruje się na modyfikowaniu zachowań i zmienianiu dysfunkcyjnych wzorców myślenia w celu wpływania na nastrój i objawy fizjologiczne. Techniki rozwiązywania problemów lub szkolenia umiejętności radzenia sobie są uwzględniane w psychoterapii w celu zachęcenia do bardziej elastycznego reagowania na różne sytuacje i stosowania strategii radzenia sobie z emocjami. 

  Terapia poznawcza opiera się na trójczynnikowym modelu emocji Becka, który zakłada, że myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane. Zgodnie z tą teorią, zmienia się nieprzystosowawcze myśli, które zmieniają nieprzystosowawczy afekt i zachowanie. Terapia poznawcza celuje w zniekształcone myśli za pomocą szeregu technik, takich jak identyfikacja myśli automatycznych, badanie dowodów za i przeciw automatycznym myślom, podważanie i zmienianie nieprzystosowawczych myśli, zmiana problematycznych zachowań i reagowanie na innych ludzi w bardziej adaptacyjny sposób.

  Dlaczego terapia online jest często wybieranym rozwiązaniem?

  Bardzo często z tej formy pomocy psychologicznej korzystają osoby, które są na emigracji. Trudno jest im znaleźć specjalistę mówiącego w języku polskim, więc po prostu umawiają się z nim przez Internet. Terapia Skype jest też wyborem osób, które mają napięty grafik zawodowy lub ograniczone możliwości czasowe. Jeśli na przykład kobieta opiekuje się maleńkim dzieckiem, jest jej zdecydowanie łatwiej umówić się na sesję online niż organizować opiekę na czas dojazdu na sesję do gabinetu psychologicznego. Psychoterapia internetowa jest także wybierana przez osoby, które żyją w stosunkowo niewielkich społecznościach, zamieszkują małe miejscowości, i mają wobec tego ograniczony dostęp do specjalistów. Po podłączeniu do Internetu problem ten znika – mogą wybrać fachowca w danej dziedzinie z dala od swojego miejsca pobytu. Daje to też większe poczucie prywatności.
   

  pomoc psychologiczna przez internet, leczenie depresji online, poradnia psychologiczna internetowa, psycholog online, psychoterapia Skype
   

  Jak odbywa się psychoterapia internetowa

  Psycholog online łączy się z klientem za pośrednictwem programu do prowadzenia rozmów wideo. Najczęściej jest to darmowy program Skype, ale czasami wykorzystywane są także inne rozwiązania. Połączenie z reguły odbywa się z włączonym mikrofonem i uruchomioną kamerką. Psychoterapeuta i klient widzą się wzajemnie, co jest nie bez znacznie, bo czasem jeden wyraz twarzy mówi więcej, niż długi wywód. W trakcie spotkania toczy się rozmowa delikatnie sterowania przez psychologa. Pewne sprawy poddaje się refleksji, planuje się możliwe rozwiązania i dalsze ćwiczenia, trenuje różne umiejętności, interpretuje na nowo różne wydarzenia. Klient ma możliwość wyrażenia swoich emocji, podzielenia się swoimi myślami, uzyskania opinii kogoś, kto nie jest zaangażowany w daną sytuację i posiada wykształcenie psychologiczne, więc jest bardziej obiektywny. Tego typu spotkania trwają na ogół około 50 minut i odbywają się średnio raz na 7-10 dni przez określony czas, gdy realizowany jest protokół terapeutyczny.

  Poradnictwo psychologiczne i terapia online

  Czasami ludzie kontaktują się z psychologiem nie po to, by rozpocząć pracę nad sobą, psychoterapię, ale by uzyskać poradę, jak rozwiązać określony problem. Żaden psycholog nie mówi klientom, jak mają żyć, ale dysponując wiedzą psychologiczną może wskazać rozwiązania, które u wielu osób sprawdziły się lub przynajmniej dały szansę na optymalne rozstrzygnięcie pewnych kłopotów. Te kłopoty to często problemy w relacjach, trudności w małżeństwie, wyzwania rodzicielskie i wychowawcze, niewystarczająco dobre radzenie sobie ze stresem. Klienci zwracają się też do psychologa online po poradę jak na przykład postępować z osobą, która choruje na depresję, ewentualnie jak radzić sobie w obliczu różnego rodzaju kryzysów.
   

  Psychoterapia Skype, psycholog online za darmo, pomoc psychologiczna, terapia depresji, leczenie napadów paniki, internetowa poradnia, psycholog przez Skype, skuteczna terapia
   

  Co wyróżnia konsultacje psychologiczne online

  • Dla klienta nie bez znaczenia jest to, że przebywa w znajomy, domowym środowisku, gdzie czuje się swobodnie.
    
  • Dyskrecja i poczucie prywatności ze względu na to, że kontakt odbywa się częstokroć z psychologiem, który mieszka daleko od miejsca pobytu klienta.
    
  • Klient ma pewność, że nie spotka kogoś znajomego udając się do gabinetu.
    
  • Nie traci się czasu na dojazdy i odchodzą koszty z tym związane.
    
  • Można zasięgnąć porady psychologicznej i uczestniczyć w psychoterapii Skype z dowolnego zakątka świata.
    
  • Można korzystać z pomocy psychologa w bardziej dogodnych terminach – tak porannych jak późnowieczornych.
    
  • Ceny usług znakomicie wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów są relatywnie niskie, ponieważ po prostu nie muszą wynajmować drogiego gabinetu w prestiżowych lokalizacjach w dużych ośrodkach miejskich.
    
  • Klient ma możliwość przekonania się, z kim będzie miał do czynienia, ponieważ część psychologów online prezentuje swoje przemyślenia na stronach internetowych, w filmach na YouTube czy w broadcastach.
    
  • Ma się szeroki wybór polecanych, sprawdzonych psychologów, psychoterapeutów, na temat których można przeczytać opinie w Internecie.
    
  • Jest większa i łatwiejsza dostępność do psychologów w relatywnie krótkim czasie i w bliskich terminach.

   


  Poczucie pewności i bezpieczeństwa oraz dyskrecji podczas kontaktu z psychologiem online i psychoterapii Skype 

  Każdego psychologa obowiązuje Kodeks Etyczny. Pod rygorem poważnych konsekwencji musi zatem przestrzegać tajemnicy zawodowej. Z psychologiem rozmawia się wiec w atmosferze dyskrecji. Natomiast dokumentacja medyczna jest pilnie strzeżona – w gabinecie online zwykle przetrzymywana jest na zaszyfrowanym, zewnętrznym nośniku danych, do którego dostęp ma tylko zespół terapeutyczny.

   

  psychoterapia online, terapia depresji, psycholog online, terapia internetowa, poradnia psychologiczna, psycholog za darmo
   

  Psychoterapia online depresji i innych dolegliwości

  Szczególnie często występującą dolegliwością jest depresja. Badania dowodzą, że psychoterapia internetowa w jej leczeniu jest pomocna. Inne problemy psychologiczne, które mogą być leczone za pośrednictwem psychoterapii Skype to między innymi: zaburzenia lękowe (na przykład napady paniki), zaburzenia odżywiania czy też problemy z gniewem bądź stresem.

  Skuteczność poparta silnymi dowodami dotyczy między innymi:

  • Terapia poznawczo-behawioralna bulimii.
    
  • Terapia poznawczo-behawioralna lęku społecznego (fobia społeczna).
    
  • Terapia dialektyczno-bahawioralna (rodzaj terapii poznawczo-behawioralnej) zaburzenia osobowości z pogranicza (borderline). 
    
  • Wielokomponentowa terapia poznawczo-behawioralna przewlekłego bólu, fibriomialgii, bólu reumatycznego. 
    
  • Terapia poznawczo-behawioralna, trening relaksacyjny, metoda ograniczania snu w leczeniu bezsenności. 
    
  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji, zaburzenia depresyjnego.
    
  • W zakresie łagodzenia przebiegu Choroby Afektywnej Dwubiegunowej psychoterapia poznawczo-behawioralna.

  Z biegiem lat stworzono wiele różnych protokołów dostarczających CBT pacjentom z zespołem stresu pourazowego (PTSD), uogólnionym zaburzeniem lękowym (GAD), zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym (OCD), lękiem napadowym (PD), fobie i zaburzenia lękowe, a także niespecyficzne objawy lękowe. Istnieje wiele informacji dotyczących tych terapii i ich wykorzystania, a całe książki poświęcono opisywaniu terapii opartych na CBT dla każdego specyficznego zaburzenia lękowego. 

   

  Psychoterapia online, psycholog przez internet, terapia depresji, terapia borderline, zaburzenie osobowości, pomoc psychologiczna, terapeuta uzależnień, terapia uzależnienia, internetowa pomoc psychologiczna poradnia

   

  Warto także przeczytać czyli jeszcze więcej o psychoterapii

    • Wolne terminy, formularz rezerwacji oraz cennik usług:

  rezerwacja-online.png.f9fddc7ea6ab4e0a1ce6969d43771f77.png

O nas

Psychologiczna i obyczajowa platforma Ocal Siebie oferuje treści psychologiczne, forum dyskusyjne monitorowane przez terapeutów oraz pomoc psychologów online. Gabinet zajmuje się sprawami takimi jak: diagnoza psychologiczna, leczenie depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, terapia tzw. syndromu DDA, psychoterapia stresu pourazowego, terapia par, małżeństw i indywidualnych osób dorosłych.

Gabinet Ocal Siebie to centrum psychoterapii bez granic - platforma, na której bez względu na miejsce pobytu można uzyskać polskojęzyczną pomoc psychologiczną przez Internet!

Psychoterapia przez Internet

Na naszej platformie pracują polecani, skuteczni psychologowie i psychoterapeuci online, przez Skype. Oferują pomoc psychologiczną i terapię poznawczo-behawioralną. Psycholog online to rozwiązanie wygodne i skuteczne. W zespole Ocal Siebie pracują wykwalifikowani specjaliści, doświadczeni psycholodzy.

Psycholog online, psychoterapeuta przez Skype

Porady psychologiczne przez Internet

×

Ważne informacje

Używając strony akceptuje się Warunki korzystania z serwisu, zwłaszcza wykorzystanie plików cookies.